Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

Nárok na uplatnění záruky (reklamaci) zaniká v případě
Poškození zboží při přepravě (viditelné poškození zboží nebo jeho obalu – je třeba ihned řešit s dopravcem).

V případě, že by zásilka byla zjevně poškozená v době doručení, musí příjemce o tomto zjištění nejpozději při převzetí zásilky informovat dopravce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu, a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilek je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany.

Dodržujte tento postup, tímto zajistíte případné uplatnění reklamace a jejího řešení. Naopak při nedodržení těchto pokynů nebude reklamace uznána.

Poškození zboží neodbornou instalací či špatnou montáží nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s doporučením (pokud u výrobku existuje).

  • Zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v doporučení (pokud u výrobku existuje).
  • Zboží bylo poškozeno působením živlů (voda, oheň).

Postup při reklamaci (reklamační řád)

  • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  • Telefonicky 725784211, e-mailem [email protected]
  • Připravte zásilku, aby byla kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), přiložte doklad o koupi.
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  • Zboží řádně zabalte, aby nedošlo k dalšímu poškození.
  • Zboží odešlete na adresu, - "Roman Kratina Zeyerova 657/8 Jeseník 79001". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího.
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
  • vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.